Tổng kết về Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ giai đoạn 2012-2020

26/02/2021

/UploadStore/8. Ảnh TT Phụng. Cục GGHB VN.jpgThiếu tướng Hoàng Kim Phụng,

Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam,

Trưởng Văn phòng thường trực Tổ công tác liên ngành,

Trưởng Cơ quan thường trực BCĐ BQP về tham gia HĐGGHB LHQ.


Quán triệt các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Quân đội, đặc biệt là Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 806-NQ/QUTW ngày 31/12/2013 của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo,Việt Nam đã cử lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ, nhằm thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, phù hợp với tinh thần Nghị quyết Đại hội XI, Đại hội XII của Đảng, thể hiện Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Chủ trương này cũng thúc đẩy, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với các nước, đóng góp vào sự thành công của Việt Nam trong việc ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Đây là chủ trương lớn; có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị: Quốc Hội sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định 162/2016/NĐ-CP ngày 14/12/2016 về chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành 03 thông tư về hoạt động GGHB LHQ.

I. VỀ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆC VIỆT NAM THAM GIA HOẠT ĐỘNG GGHB LHQ

Quyết định cử lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ của Việt Nam có ý nghĩa chính trị quan trọng. Tháng 11/2012, Bộ Chính trị đã thông qua Đề án Tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ. Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định: “Chủ động, tích cực tham gia các cơ chế đa phương về quốc phòng, an ninh, trong đó có việc tham gia các hoạt động hợp tác ở mức cao hơn như hoạt động GGHB LHQ…”. Chủ trương này, cũng được cụ thể hóa tại Nghị quyết 806 của QUTW và được nêu rõ trong Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019: “… giữ nước từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình; tạo lập và củng cố niềm tin bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo đảm bình đẳng cùng có lợi; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại... Việt Nam tiếp tục đóng góp thực chất và mở rộng quy mô, phạm vi tham gia hoạt động GGHB LHQ”.

Chủ trương này khẳng định, Việt Nam là thành viên có trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế; góp phần thiết thực vào việc giải quyết các vấn đề an ninh, bảo vệ hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới; tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đây cũng thể hiện bước phát triển mới về trình độ hội nhập quốc tế của Quân đội ta. Thực tiễn cho thấy, quân nhân Việt Nam hoàn toàn có đủ khả năng hội nhập và tham gia thành công vào việc thực hiện các nhiệm vụ GGHB quốc tế, là công cụ hữu hiệu để thực hiện kế sách bảo vệ Tổ quốc từ xa bằng biện pháp hòa bình góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Hiện nay, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang phải đối mặt với những thách thức an ninh phi truyền thống, tiềm ẩn nguy cơ xung đột từ tranh chấp lãnh thổ, vấn đề an ninh biển... thì bằng việc tham gia hoạt động GGHB LHQ, Việt Nam xây dựng lòng tin với quốc tế bằng hành động thực tiễn của mình.

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THAM GIA

Công tác chuẩn bị cho sự tham gia hoạt động GGHB LHQ được tiến hành hàng chục năm trước bằng việc Việt Nam bắt đầu đóng góp kinh phí cho hoạt động GGHB LHQ (từ năm 1995), cử các đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao đi tham quan, nghiên cứu, tham dự các khóa tập huấn quốc tế tại nhiều quốc gia...

Quốc hội khóa XIII sửa đổi bổ sung nội dung về lĩnh vực GGHB LHQ tại Điều 64 và Điều 89 của Hiến pháp 2013.

Tháng 11/2006, Bộ Chính trị chỉ đạo thành lập Tổ công tác liên ngành về tham gia hoạt động GGHB LHQ do Bộ Ngoại giao chủ trì. Tháng 11/2012, Bộ Chính trị thông qua “Đề án Tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ”. Năm 2013, Chính phủ phê duyệt “Đề án Quân đội và Công An nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ giai đoạn 2014 - 2020 và những năm tiếp theo”. Đồng thời, Bộ Quốc phòng thành lập Ban Chỉ đạo BQP về tham gia hoạt động GGHB LHQ.

Ngày 10/4/2013, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22 - NQ/TW về hội nhập quốc tế, với chủ trương tham gia hoạt động GGHB LHQ.

Tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-la 12 đầu tháng 6/2013 và tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 28/9/2013, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước chính thức công bố với thế giới quyết tâm của Việt Nam tham gia lực lượng GGHB LHQ, chủ yếu trong 4 lĩnh vực: quan sát viên, tham mưu, công binh, quân y. 

Thủ tướng Chính phủ đã cử nhiều đoàn công tác đi nghiên cứu các hoạt động GGHB LHQ, như Đoàn công tác liên ngành do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đi Nam Xu-đăng (tháng 10/2012) để làm việc với Lãnh đạo Phái bộ Liên hợp quốc và Chính phủ Nam Xu-đăng.

Ngày 27/5/2014, Bộ Quốc phòng tổ chức thành lập Trung tâm GGHB Việt Nam trực thuộc Bộ Quốc phòng. Tháng 6/2014, Việt Nam chính thức cử 02 sĩ quan Quân đội đầu tiên đi làm nhiệm vụ Sĩ quan liên lạc tại phái bộ GGHB LHQ tại Nam Xu-đăng. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, đầu năm 2018 Trung tâm GGHB Việt Nam được tổ chức lại thành Cục GGHB Việt Nam; đồng thời chuyển giao Tổ công tác liên ngành về tham gia hoạt động GGHB LHQ từ Bộ Ngoại giao sang Bộ Quốc phòng để bảo đảm nâng cao sự tập trung, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Về triển khai lực lượng

Từ tháng 6/2014 đến tháng 12/2020, Việt Nam đã cử 179 lượt cán bộ, nhân viên thuộc Bộ Quốc phòng đi làm nhiệm vụ GGHB LHQ tại các Phái bộ Nam Xu-đăng,Cộng hòa Trung Phi và Cục Hoạt động hòa bình tại Trụ sở Liên hợp quốc. Được Liên hợp quốc đánh giá cao, dư luận trong nước và quốc tế ủng hộ.

Năm 2020, 03 sĩ quan của Cục GGHB Việt Nam đã xuất sắc vượt qua các bài kiểm tra của Liên hợp quốc để trở thành nhân viên tại cơ quan hoạch Định chính sách của Liên hợp quốc, tại New York, Hoa Kỳ và Sĩ quan điều phối hoạt động quân sự của Phái bộ GGHB LHQ và Quân đội Cộng hòa Trung Phi tại Cộng hòa Trung Phi.

Từ năm 2014 đến nay, Việt Nam đã cử 53 sĩ quan triển khai theo hình thức cá nhân và 126 bác sỹ, nhân viên y tế của Bệnh viện dã chiến cấp 2 (BVDC2) BVDC2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của cả 2 BVDC2 được Chỉ huy Phái bộ và Liên hợp quốc đánh giá cao. Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách hoạt động GGHB và Cố vấn Quân sự của Tổng thư ký Liên hợp quốc tại New York gửi thư cảm ơn Chính phủ Việt Nam về sự đóng góp y tế. Hiện nay, BVDC2.2 cũng đang hoạt động rất hiệu quả và tiếp tục khẳng định được năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiêm cao, là chỗ dựa tin cậy về chăm sóc sức khỏe cho nhân viên Liên hợp quốc tại địa bàn đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp.

Một lĩnh vực nữa mà Liên hợp quốc đánh giá cao Việt Nam trong việc tham gia hoạt động GGHB LHQ là đáp ứng tỷ lệ nữ quân nhân theo Nghị quyết 1325 của Liên hợp quốc về Phụ nữ, hòa bình và an ninh. Trong 6 năm qua, Việt Nam đã cử 20 nữ quân nhân trong đội hình BVDC2 và 4 sĩ quan nữ tham gia hoạt động GGHB LHQ theo hình thức cá nhân; cao hơn tỷ lệ khuyến khích 15% do Liên hợp quốc đưa ra.

Hiện tại, Việt Nam đang chuẩn bị Đội công binh gồm 295 người để sẵn sàng triển khai trong năm 2021.

2. Xây dựng khuôn khổ pháp lý về tham gia hoạt động GGHB LHQ

Bên cạnh việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 để tạo hành lang pháp lý cho việc tham gia lực lượng GGHB LHQ, ngày 13/11/2020, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết của Quốc hội về Việt Nam tham gia lực lượng GGHB LHQ, với số phiếu tán thành 100%.

Chính phủ xây dựng Nghị định số 162/2016/NĐ-CP ngày 14/12/2016 về chế độ, chính sách; Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định số 241-QĐ/TW ngày 30/10/2020 về thẩm quyền, quy trình cử, điều chỉnh, rút lực lượng tham gia lực lượng GGHB LHQ.

Đây thực sự là những văn bản pháp lý quan trọng, làm cơ sở để các lực lượng triển khai tham gia hoạt động GGHB LHQ thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

3. Về công tác huấn luyện, đào tạo

Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã quan tâm đến công tác huấn luyện GGHB tại Cục GGHB Việt Nam. Tháng 6/2018, Liên hợp quốc đã công nhận Cục GGHB Việt Nam là một trong bốn Trung tâm Huấn luyện quốc tế ở khu vực để triển khai huấn luyện theo Chương trình đối tác 3 bên. Trong ba năm 2018, 2019, 2020, Việt Nam đã chủ trì 3 khoá huấn luyện cho nhiều sĩ quan quốc tế và trong nước về vận hành trang bị công binh hạng nặng.

- Việc Việt Nam được lựa chọn là địa điểm huấn luyện các lực lượng GGHB LHQ của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á một lần nữa cho thấy sự đánh giá cao của Liên hợp quốc đối với những kết quả tham gia hoạt động GGHB LHQ mà Việt Nam đã đạt được. 

Bên cạnh đó, tại Hội nghị Tư lệnh Quốc phòng các nước Liên minh châu Âu - EU tháng 8/2018, EU chính thức mời Việt Nam cử cán bộ tham gia đội giảng viên huấn luyện cơ động tại một số Phái bộ huấn luyện GGHB của EU tại Trung Phi, Somalia, Mali hoặc tại một số nước châu Âu. Tháng 12/2020, Bộ Quốc phòng Úc đã chính thức chấp nhận một Sĩ quan Cục GGHB Việt Nam làm Giảng viên tại Trung tâm huấn luyện GGHB/BQP Úc nhiệm kỳ 2 năm.

Các nước trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đã thống nhất cử Việt Nam làm Chủ tịch Hiệp hội các Trung tâm GGHB khu vực châu Á - Thái Bình Dương (AAPTC) nhiệm kỳ 2020-2021 và dự kiến tổ chức Hội nghị tại Việt Nam năm 2021. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhận cương vị này kể từ khi chính thức tham gia vào hoạt động GGHB LHQ năm 2014. Đồng thời, các Trung tâm huấn luyện GGHB của ASEAN (APCN) cũng lựa chọn Việt Nam làm Chủ tịch Mạng lưới APCN và Việt Nam đã chủ trì tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến Mạng lưới APCN năm 2020 (7/2020) và dự kiến tổ chức Hội nghị trực tiếp năm 2021 tại Việt Nam.

4. Về hợp tác quốc tế

- Tham gia lực lượng GGHB LHQ đã và đang thúc đẩy, tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với các nước, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế, đóng góp vào thành công của Việt Nam trong việc ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

- Tính đến nay, Việt Nam đã ký 9 Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác GGHB LHQ với các nước đối tác, 01 MOU với LHQ và 01 MOU với Liên minh Châu Âu.

5. Công tác quản lý, chỉ huy, chỉ đạo điều hành, tác chiến đối với lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ tại các Phái bộ

Quán triệt và thực hiện nghiêm Thông tư 171 ngày 19/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về quản lý, chỉ huy, chỉ đạo, điều hành đối với lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ. Đến nay, các lực lượng của Việt Nam bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

6. Công tác tuyên truyền

Các Ban, Bộ, ngành và các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Quân đội đã tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa củaviệc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

7. Về tài chính

Với nguồn tiền bồi hoàn của Liên hợp quốc (gần 5,5 triệu đô-la Mỹ) và sự hỗ trợ của quốc tế (hơn 20 triệu đô-la Mỹ) đã góp phần giảm đáng kể ngân sách Nhà nước đầu tưcho việc tham gia hoạt động GGHB LHQ của Việt Nam.

IV. MỘT SỐ KHÓ KHĂN

1. Về cơ hội triển khai mới đội hình đơn vị: Việt Nam đang phải cạnh tranh với các quốc gia cử quân khác trong việc chuẩn bị lực lượng.

2. Về ngoại ngữ: Đây là một trong những khó khăn lớn của Việt Nam trong tuyển chọn lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ. Quân đội cần đầu tư hơn để nâng cao trình độ tiếng Anh đáp ứng yêu cầu của LHQ. 

3. Về tỷ lệ nữ giới: Hiện nay, đối với BVDC2 của Việt Nam, tỷ lệ nữ giới là 10/63 (15,8%). Với vị trí cá nhân, tỷ lệ là 2/11 (18%). Việc duy trì tỷ lệ này cũng là một thách thức.

4. Trong khi đại dịch Covid-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, việc triển khai lực lượng, đổi quân, vận chuyển trang bị, vật tư tới địa bàn gặp nhiều khó khăn.

V. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Tham gia hoạt động GGHB LHQ góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần thúc đẩy công tác đối ngoại của Đảng, Ngoại giao nhà nước và Đối ngoại nhân dân, đặc biệt là thúc đẩy công tác Đối ngoại quốc phòng.

2. Kiến thức, kinh nghiệm của cha ông ta từ các cuộc chiến tranh giải phóng đất nước và bảo vệ Tổ quốc trước đây vẫn còn nguyên giá trị trong hoạt động GGHB LHQ. Công tác đảm bảo hậu cần tại chỗ, nguyên tắc bám trụ của chiến tranh nhân dân địa phương vẫn rất có hiệu quả khi sỹ quan ta áp dụng linh hoạt tại địa bàn.

Việc xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với người dân và chính quyền địa phương, góp phần nâng cao hình ảnh đất nước, giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

3. Tính kỷ luật, tác phong làm việc chuyên nghiệp và khoa học, đã và đang giúp những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” tạo nên hình ảnh khác biệt, nét đẹp trước bạn bè quốc tế.

4. Lực lượng đã qua huấn luyện GGHB để chuẩn bị triển khai và lực lượng đã hoàn thành nhiệm vụ GGHB LHQ có thể và sẵn sàng tham gia vào các hoạt động cứu hộ cứu nạn, giải quyết hậu quả của các thách phi truyền thống, bệnh dịch, thiên tai..., nhất là trong các hoạt động hợp tác đa phương.

5. Có điều kiện học hỏi kinh nghiệm từ hoạt động GGHB LHQ như tổ chức lực lượng, phương án tác chiến, tư duy chiến thuật; đồng thời, giúp chúng ta hiểu hơn về phương thức tiến hành chiến tranh hiện đại các quốc gia đối tác và đối tượng.

6. Thông qua hoạt động GGHB LHQ, Việt Nam có thể tranh thủ được các nguồn tài trợ từ các đối tác quốc tế trong việc xây dựng và nâng cao năng lực cho lưc lượng GGHB LHQ của Việt Nam.

7. Cần chú trọng công tác huấn luyện, đào tạo, nâng cao năng lực mọi mặt như chính trị, quân sự, ngoại ngữ, thể lực…, nhất là trong giai đoạn tiền triển khai và khi thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn nhằm nâng cao khả năng thích ứng với môi trường phái bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

8. Cần tin tưởng giao nhiệm vụ cho sỹ quan, quân nhân trẻ. Thực tế cho thấy, các quân nhân trẻ đã được đào tạo bài bản có tiếng Anh tốt, có thể đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Phái bộ GGHB LHQ. 

VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Tham gia hoạt động GGHB LHQ là một điểm sáng trong công tác đối ngoại quốc phòng trong những năm qua, góp phần hiện thực hóa đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Hoạt động của lực lượng GGHB LHQ của Việt Nam tại các Phái bộ được lãnh đạo Liên hợp quốc và nước chủ nhà đánh giá cao, để lại dấu ấn tích cực về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời đại mới.

VII. PHƯƠNG HƯỚNG THAM GIA HOẠT ĐỘNG GGHB LHQ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả “Đề án tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ” và “Đề án Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ giai đoạn 2014 – 2020 và những năm tiếp theo” và Nghị quyết số 130/2020/QH14 của Quốc hội về tham gia lực lượng GGHB của LHQ, trong thời gian tới. Ngoài việc duy trì BVDC2 tại Phái bộ Nam Xu-đăng và các vị trí cá nhân như hiện nay, cần: (i) tiếp tục tìm kiếm cơ hội triển khai Đội Công binh. ii) nghiên cứu khả năng mở rộng các hình thức khác như Quân cảnh, Bộ binh bảo vệ, Đội trực thăng vận tải…; (iii) mở rộng các vị trí cá nhân tại các phái bộ; (iv) tiếp tục cử sỹ quan đã qua Phái bộ ứng thi vào các vị trí Chỉ huy tại các Phái bộ và vào các cơ quan của Liên hợp quốc.

2. Tiếp tục tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo BQP đảm bảo an toàn trong đại dịch Covid-19.

3. Phấn đấu xây dựng Cục GGHB Việt Nam thành Trung tâm nâng cao năng lực GGHB khu vực và trên thế giới và thực hiện chức năng điều phối quốc gia về GGHB LHQ.

4. Tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xây dựng Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng GGHB của LHQ.

5. Tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung huấn luyện có phù hợp cho các lực lượng.

6. Đảm bảo mua sắm trang thiết bị, vật chất bảo đảm cho các lực lượng chuẩn bị tham gia hoạt động GGHB LHQ một cách tiết kiệm, hiệu quả.

7. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về GGHB LHQ để thu hút nguồn lực từ bên ngoài.

8. Tiếp tục thực hiện đề án tuyên truyền về Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ; làm tốt công tác hậu phương gia đình cán bộ./.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đóng góp của lực lượng GGHB LHQ của Việt Nam vào chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong thời đại hiện nay

30/03/2021

Chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa là kế sách đúng đắn, đã được thực tiễn kiểm chứng; đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; các nước lớn cạnh tranh gay gắt về lợi ích; tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ, biên giới, biển đảo, nhất là ở Biển Đông; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá; thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp…; trong nước tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng, tăng cường quan hệ trên các bình diện song phương và đa phương; tham gia nhiều diễn đàn khu vực ASEAN, Châu Á - Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và quốc tế.

Ngoại giao và hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

25/03/2021

Việc Việt Nam tích cực tham gia và đóng góp cho hoạt động GGHB LHQ góp phần khẳng định đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế của Đảng và Nhà nước, phản ánh rõ nét sự đổi mới quan trọng về tư duy trong trong hội nhập quốc tế và đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình hội nhập quốc tế về quốc phòng của Việt Nam, nhằm đáp ứng các mục tiêu xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Cũng thông qua hoạt động này, chúng ta tiếp tục khẳng định chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, yêu chuộng hòa bình, tôn trọng các mục tiêu và tôn chỉ của LHQ, các nguyên tắc cơ bản của hoạt động GGHB LHQ, góp phần kiến tạo và xây dựng hòa bình bền vững.

Đóng góp của lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ vào công tác đối ngoại nhân dân

20/03/2021

Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) là một chủ trương hết sức đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Từ khi cử 2 sĩ quan đầu tiên tham gia phái bộ GGHB LHQ vào năm 2014 tới nay, Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả này, góp phần thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện Hiến chương Liên hợp quốc.

Đóng góp của lực lượng GGHB LHQ của Việt Nam đối với nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020 – 2021 của Việt Nam

15/03/2021

Năm 2021, chúng ta bước vào năm thứ hai của Nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an với yêu cầu phải tham gia sâu hơn vào các công việc của Hội đồng, sự tham gia của Việt Nam vào hoạt động GGHB LHQ cần tiếp tục được đẩy mạnh để giữ đà cho các tác động tích cực như đã nêu ở trên. Ngược lại, với vị thế ở Hội đồng Bảo an, và với quan hệ chặt chẽ với Ban Thư ký, đặc biệt là Cục Chính trị và Gìn giữ Hòa bình, Việt Nam cũng cần tranh thủ mở rộng và nâng cao hiệu quả tham gia của Việt Nam, nhất là tại các Phái bộ.

Giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tham gia hoạt động GGHB LHQ

10/03/2021

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là một hệ thống các chuẩn mực, giá trị đạo đức, nhân cách của người quân nhân cách mạng được hình thành và phát triển trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu của Quân đội ta. Nhờ phẩm chất đó, hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân nhân dân Việt Nam luôn tỏa sáng trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế, trở thành một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.