Nghiên cứu - trao đổi

Đóng góp của lực lượng GGHB LHQ của Việt Nam vào chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong thời đại hiện nay

30/03/2021

Chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa là kế sách đúng đắn, đã được thực tiễn kiểm chứng; đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; các nước lớn cạnh tranh gay gắt về lợi ích; tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ, biên giới, biển đảo, nhất là ở Biển Đông; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá; thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp…; trong nước tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng, tăng cường quan hệ trên các bình diện song phương và đa phương; tham gia nhiều diễn đàn khu vực ASEAN, Châu Á - Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và quốc tế.

Ngoại giao và hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

25/03/2021

Việc Việt Nam tích cực tham gia và đóng góp cho hoạt động GGHB LHQ góp phần khẳng định đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế của Đảng và Nhà nước, phản ánh rõ nét sự đổi mới quan trọng về tư duy trong trong hội nhập quốc tế và đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình hội nhập quốc tế về quốc phòng của Việt Nam, nhằm đáp ứng các mục tiêu xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Cũng thông qua hoạt động này, chúng ta tiếp tục khẳng định chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, yêu chuộng hòa bình, tôn trọng các mục tiêu và tôn chỉ của LHQ, các nguyên tắc cơ bản của hoạt động GGHB LHQ, góp phần kiến tạo và xây dựng hòa bình bền vững.

Đóng góp của lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ vào công tác đối ngoại nhân dân

20/03/2021

Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) là một chủ trương hết sức đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Từ khi cử 2 sĩ quan đầu tiên tham gia phái bộ GGHB LHQ vào năm 2014 tới nay, Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả này, góp phần thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện Hiến chương Liên hợp quốc.

Đóng góp của lực lượng GGHB LHQ của Việt Nam đối với nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020 – 2021 của Việt Nam

15/03/2021

Năm 2021, chúng ta bước vào năm thứ hai của Nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an với yêu cầu phải tham gia sâu hơn vào các công việc của Hội đồng, sự tham gia của Việt Nam vào hoạt động GGHB LHQ cần tiếp tục được đẩy mạnh để giữ đà cho các tác động tích cực như đã nêu ở trên. Ngược lại, với vị thế ở Hội đồng Bảo an, và với quan hệ chặt chẽ với Ban Thư ký, đặc biệt là Cục Chính trị và Gìn giữ Hòa bình, Việt Nam cũng cần tranh thủ mở rộng và nâng cao hiệu quả tham gia của Việt Nam, nhất là tại các Phái bộ.

Giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tham gia hoạt động GGHB LHQ

10/03/2021

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là một hệ thống các chuẩn mực, giá trị đạo đức, nhân cách của người quân nhân cách mạng được hình thành và phát triển trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu của Quân đội ta. Nhờ phẩm chất đó, hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân nhân dân Việt Nam luôn tỏa sáng trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế, trở thành một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Tham mưu chiến lược về việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ

05/03/2021

Lực lượng Quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) đã đạt được những kết quả ban đầu đáng khích lệ, góp phần đáng kể vào công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, xây dựng Quân đội và tiềm lực quốc phòng trong thời kỳ mới. Đây là một lĩnh vực mới của Quân đội, nên công tác xây dựng, tổ chức, sử dụng, chỉ huy lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ được Bộ Tổng Tham mưu quan tâm chỉ đạo sát sao, đảm bảo tuân thủ Hiến pháp, thực hiện đúng chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của Quân đội và các quy định của Liên hợp quốc.

Tham gia hoạt động GGHB LHQ trong tiến trình hội nhập quốc tế về Quốc phòng

01/03/2021

Việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) đã góp phần khẳng định và cụ thể hoá chủ trương hội nhập quốc tế, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình hội nhập quốc tế về quốc phòng của Việt Nam; qua đó khẳng định vai trò, trách nhiệm, uy tín và vị thế của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề quốc tế, duy trì môi trường hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Tổng kết về Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ giai đoạn 2012-2020

26/02/2021

Tham gia hoạt động GGHB LHQ là một điểm sáng trong công tác đối ngoại quốc phòng trong những năm qua, góp phần hiện thực hóa đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Hoạt động của lực lượng GGHB LHQ của Việt Nam tại các Phái bộ được lãnh đạo Liên hợp quốc và nước chủ nhà đánh giá cao, để lại dấu ấn tích cực về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời đại mới.