Giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tham gia hoạt động GGHB LHQ

10/03/2021

/UploadStore/Ảnh 3. TT PHương.jpgThượng tướng Trần Quang Phương,

Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên QUTW,  

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam,

Tổ phó Tổ công tác liên ngành,

Phó Ban Chỉ đạo BQP về tham gia hoạt động GGHB LHQ

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là một hệ thống các chuẩn mực, giá trị đạo đức, nhân cách của người quân nhân cách mạng được hình thành và phát triển trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu của Quân đội ta. Nhờ phẩm chất đó, hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân nhân dân Việt Nam luôn tỏa sáng trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế, trở thành một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.  

Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công hiển hách, xứng đáng là lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay. Trong suốt quá trình lịch sử hào hùng đó, danh hiệu cao quý "Bộ đội Cụ Hồ" được hình thành một cách tự nhiên, được nhân dân ghi nhận và vinh danh cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được bồi đắp qua nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ; được lưu giữ, kế thừa, không ngừng phát triển qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc; sự giáo dục, rèn luyện của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng sự thương yêu, đùm bọc của Nhân dân. Nói đến phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là nói đến những chuẩn mực giá trị về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách của người quân nhân cách mạng. Đó là lý tưởng sống, chiến đấu cao đẹp, chính nghĩa, yêu nước, yêu chế độ, trung thành, tận tụy với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; tinh thần quyết chiến, quyết thắng, ý chí vượt qua khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, sự gan dạ, dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, lao động và công tác; tình đồng chí, đồng đội gắn bó keo sơn, tình đoàn kết quân dân như cá với nước; tính kỷ luật tự giác, nghiêm minh. Trong giai đoạn hiện nay, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” không chỉ tỏa sáng, được lưu giữ trong lòng Nhân dân, đi vào đời sống xã hội và lịch sử dân tộc mà còn được lan tỏa đến bạn bè quốc tế. 

Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại, tích cực chủ động hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Những năm gần đây, Quân đội nhân dân Việt Nam đã tích cực, chủ động tham gia đóng góp, sáng kiến trong việc giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; trong đó, có việc cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ). Đây là kết quả của cả một quá trình nghiên cứu, tìm hiểu hết sức thận trọng và chắc chắn để bảo đảm việc triển khai thực hiện nhiệm vụ này đúng với đường lối đối ngoại quốc phòng của Đảng và Nhà nước ta, phù hợp với truyền thống, đạo lý của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, thể hiện Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế trong nỗ lực thực hiện nghĩa vụ của một quốc gia thành viên Liên hợp quốc, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh, nâng cao trình độ, năng lực cán bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Từ nhận thức đó, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế đối với việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn làm tốt việc lựa chọn nhân sự, triển khai nhiều biện pháp bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện, trau dồi các kỹ năng cho cán bộ, nhân viên trước khi tham gia hoạt động GGHB LHQ; gắn việc giáo dục nhiệm vụ với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/TVQUTW ngày 08/7/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, yêu cầu mỗi cán bộ, nhân viên tham gia lực lượng GGHB LHQ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, kiến thức, năng lực toàn diện; thông thạo ngoại ngữ, hiểu biết về luật pháp quốc tế, quy định của Liên hợp quốc, phong tục, tập quán của nước sở tại; nắm vững các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật và kỹ năng sử dụng các trang, thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn khắt khe của Liên hợp quốc.

Sau gần bảy năm triển khai lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ, từ 2 sĩ quan liên lạc đầu tiên (6/2014), đến nay chúng ta đã cử 179 lượt cán bộ, nhân viên trong Quân đội đi làm nhiệm vụ GGHB LHQ tại các Phái bộ Cộng hòa Trung Phi, Nam Xu-đăng và Cục Hoạt động hòa bình tại Trụ sở Liên hợp quốc; trong đó có 53 lượt cán bộ tham gia theo hình thức cá nhân trên các cương vị sĩ quan tham mưu quân sự, tác chiến, huấn luyện, phân tích thông tin tình báo, quan sát viên quân sự và sĩ quan liên lạc tại hai Phái bộ Nam Xu-đăng và Cộng hòa Trung Phi (01 đồng chí sĩ quan làm nhiệm vụ tại Cục Hoạt động hòa bình, Trụ sở Liên hợp quốc), 126 lượt cán bộ, nhân viên thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 (BVDC2) số 1 và số 2 theo hình thức đơn vị. Trong quá trình tham gia hoạt động GGHB LHQ, 100% cán bộ, nhân viên Quân đội nhân dân Việt Nam đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Liên hợp quốc, chính quyền, nhân dân nước sở tại ghi nhận và đánh giá cao . BVDC2.1 và BVDC2.2 đã thu dung và điều trị cho hàng nghìn lượt bệnh nhân (ngoại trú 3.426 ca, nội trú 119 ca, phẫu thuật 87 ca, vận chuyển đường không lên tuyến trên 12 trường hợp).

Ngoài ra, các cán bộ, nhân viên của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lực lượng GGHB LHQ đã chủ động khắc phục sự khác biệt về ngoại ngữ, phong tục, tập quán địa phương, tích cực tham gia các hoạt động cùng với nhân dân nước sở tại và bạn bè quốc tế bằng nhiều hoạt động thiết thực, như: Mở các lớp dạy học cho trẻ em; gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với sinh viên trường Đại học Bangui về thành lập Câu lạc bộ sinh viên tình nguyện; phối hợp tổ chức các hoạt động thiện nguyện, văn hóa, văn nghệ; hướng dẫn cho người dân bản địa tự trồng rau xanh, nấu các món ăn Việt Nam, hỗ trợ giúp đỡ phụ nữ các kỹ năng chăm sóc gia đình; may khẩu trang tặng lực lượng tham gia GGHB LHQ tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi và người dân trong phòng, chống đại dịch Covid-19. Những tấm lòng hào hiệp, nhân từ, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên lực lượng GGHB LHQ của Việt Nam đã góp phần tuyên truyền, giới thiệu với bạn bè quốc tế và chính quyền, nhân dân bản địa về đất nước, con người Việt Nam; lịch sử truyền thống hào hùng của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, tạo được uy tín, ấn tượng tốt. Thực tiễn cho thấy, càng trong những hoàn cảnh khó khăn, gian khổ, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” càng tỏa sáng, có sức thuyết phục, sống động, góp phần bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, tình cảm, khơi dậy và nhân lên mặt tích cực trong nhân dân và bạn bè quốc tế về cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ của Quân đội nhân dân Việt Nam đã gặp phải không ít khó khăn, thách thức như: Hoạt động trong môi trường đa quốc gia; lực lượng của Quân đội ta được cử đi làm nhiệm vụ phải đặt dưới sự chỉ huy của Phái bộ nước sở tại; đồng thời, phải chấp hành mệnh lệnh, sự chỉ huy, chỉ đạo từ Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đặc biệt là, các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động "Diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và âm mưu "phi chính trị hoá" Quân đội, hòng làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, niềm tin vào Đảng, chế độ trong mỗi cán bộ, chiến sĩ. Tất cả những điều đó chi phối không nhỏ đến việc rèn luyện, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tham gia hoạt động GGHB LHQ. 

Thời gian tới, bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực vẫn diễn biến hết sức phức tạp, các vấn đề mâu thuẫn nội bộ, dân tộc, sắc tộc, ly khai, khủng bố, xung đột vũ trang cục bộ tiếp tục diễn ra nhiều nơi, nhất là việc tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên và cạnh tranh ảnh hưởng khu vực, đe doạ nền hoà bình, an ninh thế giới. Do vậy, bên cạnh sự nỗ lực kiềm chế, tìm kiến giải pháp hoà bình của mỗi quốc gia, sự tham gia giải quyết của tổ chức trọng tài quốc tế (Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc), trực tiếp là lực lượng GGHB LHQ giữ vai trò đặc biệt quan trọng, cần thiết, trong đó có trách nhiệm của lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ của QĐND Việt Nam. Để tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành trọng trách cao cả này, thời gian tới chúng ta cần quán triệt, tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên về đường lối đối ngoại của Đảng, nhiệm vụ tham gia hoạt động GGHB LHQvà sự cần thiết phải giữ vững, phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” trong thực hiện nhiệm vụ.

Giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 130/2020/QH14 của Quốc hội về tham gia lực lượng GGHB LHQ; Chỉ thị số 118/CT-BQP ngày 06/8/2017 của Bộ Quốc phòng về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ, “Đề án tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ” và “Đề án Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ giai đoạn 2014 - 2020 và những năm tiếp theo”. Từ đó, làm cho cán bộ, nhân viên nhận thức rõ nhiệm vụ tham gia hoạt động GGHB LHQ là góp phần thiết thực vào duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực cũng như trên thế giới. Đây là sứ mệnh của Liên hợp quốc và là vấn đề được nhiều nước quan tâm cử đoàn tham gia để khẳng định vai trò của mình đối với bạn bè quốc tế. Trên cơ sở nhận thức đúng, trách nhiệm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, với tinh thần, ý chí Việt Nam và vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thực hiện nghĩa vụ quốc tế; để hoàn thành tốt nhiệm vụ, vấn đề quan tâm đặc biệt là phải làm cho cán bộ, nhân viên tham gia hoạt động GGHB LHQ giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. 

Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội nói chung, lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ nói riêng nhận thức sâu sắc về tư duy mới trong đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. Về nội dung, cần tập trung đi sâu làm rõ những yếu tố tác động trực tiếp đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, nhân viên làm cho họ nhận thức đầy đủ và tự hào với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”; đồng thời, ngăn ngừa những biểu hiện không tốt làm ảnh hưởng đến phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, uy tín, hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng với đó, chú trọng xây dựng cho cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, phẩm chất đạo đức tốt, hòa đồng, thân thiện với nhân dân nước sở tại; không hoang mang, dao động trước tác động, lôi kéo của các phe phái; có thái độ đúng đắn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giải quyết tốt các quan hệ của một phái viên Liên hợp quốc.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với các đơn vị tham gia lực lượng GGHB LHQ. 

Sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của Quân đội ta, bảo đảm giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng, phát triển của Quân đội; quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đối ngoại, hội nhập quốc tế, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định đây là một nhiệm vụ chính trị của Quân đội trong thời kỳ mới.

Do vậy, để tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với hoạt động của Quân đội tham gia hoạt động GGHB LHQ, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần đề ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo sát đúng, phù hợp, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm, nhân lên những mặt làm được, khắc phục hạn chế để thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình đạt kết quả tốt hơn. Đồng thời, cần làm tốt việc lựa chọn hình thức, quy mô, phái bộ, địa bàn; tham gia hoạt động GGHB LHQ đúng với đường lối của Đảng, phù hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc, Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc, Luật pháp quốc tế. Tăng cường công tác quán triệt, giáo dục, lựa chọn, bồi dưỡng nhân sự tham gia lực lượng GGHB LHQ đảm bảo chất lượng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và chuyên môn nghiệp vụ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên của Quân đội nhân dân Việt Nam phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tính tích cực, nhưng thận trọng, chắc chắn; chủ động tham gia vào các lĩnh vực ta có kinh nghiệm, thế mạnh, tại các quốc gia, khu vực đã có thỏa thuận hòa bình, có quyết định của Liên hợp quốc, được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế.

Ba là, tổ chức hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và hoạt động thực tiễn cho lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ để rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. 

Thực tiễn càng phong phú, sinh động, sát chức năng, nhiệm vụ của Quân đội thì phẩm chất, bản lĩnh của người quân nhân cách mạng, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” càng được thể hiện, phát huy và hoàn thiện. Để làm tốt vấn đề này, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị có lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ cần tổ chức cho bộ đội tích cực tham gia các nhiệm vụ: Huấn luyện, tuần tra, trao đổi chuyên môn, diễn tập, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; tiến hành tốt công tác dân vận (đối ngoại nhân dân), đảm bảo phù hợp với quy định của Liên hợp quốc và thực tế nước sở tại; phối hợp tổ chức các hoạt động: văn hóa văn nghệ, tăng gia, phòng, chống dịch bệnh… để bộ đội rèn luyện, phấn đấu, phát huy thế mạnh, sở trường trong công tác. Chủ động tham gia các hoạt động hỗ trợ, khắc phục hậu quả chiến tranh, kiến tạo hòa bình, vì mục đích nhân đạo; không tham gia nhiệm vụ cưỡng chế và các hoạt động tác chiến; nhất quán thực hiện quyền độc lập chỉ huy lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam khi tham gia các phái bộ theo Bản ghi nhớ (MOU) với cơ quan GGHB LHQ về nhiệm vụ tại địa bàn. Qua thực tiễn tổ chức hoạt động, kịp thời phát hiện, động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; đồng thời, khắc phục những nhận thức, hành vi không đúng làm ảnh hưởng đến phẩm chất, nhân cách người quân nhân cách mạng - “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Bốn là, nêu cao vai trò của cán bộ, nhân viên trong giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” khi tham gia lực lượng GGHB LHQ. 

Môi trường công tác là yếu tố có tính quyết định trực tiếp nhất đối với việc giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, cũng như cuộc sống sinh hoạt, giao tiếp hằng ngày. Do vậy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đòi hỏi mỗi cán bộ, nhân viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, sáng tạo trong huấn luyện, học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, pháp luật, các quy định, kỹ năng ứng xử quốc tế, bổ sung những nội dung còn hạn chế, còn thiếu được rút ra từ thực tiễn. Từng cán bộ, đảng viên, nhân viên nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, thực hiện tốt Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/TVQUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Đồng thời, thực hiện tốt các quy định nêu gương, cấp trên làm gương cho cấp dưới, đảng viên làm gương cho quần chúng; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, các luật, quy định quốc tế và luật pháp nước sở tại; xây dựng mối đoàn kết nội bộ, thương yêu giúp đỡ nhau trong công tác, tỏ rõ bản lĩnh, vị thế, phong cách người quân nhân cách mạng trong mọi hoàn cảnh.

Năm là, phối hợp chặt chẽ các bộ, ngành, cơ quan Liên hợp quốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Để đạt hiệu quả cao trong giai đoạn chuẩn bị (ở trong nước), giai đoạn thực hiện nhiệm vụ (tại các Phái bộ) và sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về nước, việc phối hợp chặt chẽ giữa Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam nói chung và đơn vị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc nói riêng đều phải được tiến hành chủ động, chặt chẽ, đúng yêu cầu. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, trang bị những kiến thức cần thiết về công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch tác chiến theo tiêu chuẩn quy định của Liên hợp quốc cho các cán bộ, nhân viên của ta trước và trong khi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại các Phái bộ. Đồng thời, tăng cường phối hợp, chia sẻ, học tập kinh nghiệm với các nước đối tác, nhất là giúp đỡ trang bị các phương tiện, mở khóa đào tạo tiếng Anh, tài trợ kinh phí,… tạo điều kiện cho lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ của Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thông qua đó, giúp cán bộ, nhân viên có nhận thức đúng đắn và phân biệt rõ sự khác nhau về bản chất giữa lực lượng GGHB của LHQ với các lực lượng liên quân đa quốc gia; hiểu rõ mục đích hoạt động của lực lượng GGHB LHQ là phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới. Bên cạnh đó, để kịp thời động viên cán bộ, nhân viên tham gia hoạt động GGHB LHQ, các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và Quân đội bám sát thực tiễn, tích cực, chủ động triển khai các tuyến tin, bài nêu gương điển hình tiên tiến trong rèn luyện theo phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; chủ động tuyên truyền việc Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình.

Có thể nói, giữ vững và phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" là trách nhiệm, lương tâm, danh dự của cán bộ, nhân viên tham gia hoạt động GGHB LHQ trước Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân. Thực hiện tốt nhiệm vụ này thể hiện tinh thần quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khi nói về giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ” đó là: "Quân đội ta có truyền thống rất vẻ vang, cả trong chiến đấu lẫn trong công tác và lao động sản xuất, được nhân dân ghi nhận, yêu mến đặt cho cái tên hết sức cao quý, thiêng liêng và trìu mến là "Bộ đội Cụ Hồ". Đây là điều vô cùng quý giá, rất đáng tự hào". Do vậy, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ GGHB LHQ nói riêng phải tiếp tục củng cố, giữ gìn và phát huy phẩm chất, hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" ngày càng sâu sắc, tỏa sáng./.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đóng góp của lực lượng GGHB LHQ của Việt Nam vào chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong thời đại hiện nay

30/03/2021

Chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa là kế sách đúng đắn, đã được thực tiễn kiểm chứng; đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; các nước lớn cạnh tranh gay gắt về lợi ích; tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ, biên giới, biển đảo, nhất là ở Biển Đông; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá; thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp…; trong nước tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng, tăng cường quan hệ trên các bình diện song phương và đa phương; tham gia nhiều diễn đàn khu vực ASEAN, Châu Á - Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và quốc tế.

Ngoại giao và hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

25/03/2021

Việc Việt Nam tích cực tham gia và đóng góp cho hoạt động GGHB LHQ góp phần khẳng định đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế của Đảng và Nhà nước, phản ánh rõ nét sự đổi mới quan trọng về tư duy trong trong hội nhập quốc tế và đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình hội nhập quốc tế về quốc phòng của Việt Nam, nhằm đáp ứng các mục tiêu xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Cũng thông qua hoạt động này, chúng ta tiếp tục khẳng định chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, yêu chuộng hòa bình, tôn trọng các mục tiêu và tôn chỉ của LHQ, các nguyên tắc cơ bản của hoạt động GGHB LHQ, góp phần kiến tạo và xây dựng hòa bình bền vững.

Đóng góp của lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ vào công tác đối ngoại nhân dân

20/03/2021

Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) là một chủ trương hết sức đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Từ khi cử 2 sĩ quan đầu tiên tham gia phái bộ GGHB LHQ vào năm 2014 tới nay, Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả này, góp phần thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện Hiến chương Liên hợp quốc.

Đóng góp của lực lượng GGHB LHQ của Việt Nam đối với nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020 – 2021 của Việt Nam

15/03/2021

Năm 2021, chúng ta bước vào năm thứ hai của Nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an với yêu cầu phải tham gia sâu hơn vào các công việc của Hội đồng, sự tham gia của Việt Nam vào hoạt động GGHB LHQ cần tiếp tục được đẩy mạnh để giữ đà cho các tác động tích cực như đã nêu ở trên. Ngược lại, với vị thế ở Hội đồng Bảo an, và với quan hệ chặt chẽ với Ban Thư ký, đặc biệt là Cục Chính trị và Gìn giữ Hòa bình, Việt Nam cũng cần tranh thủ mở rộng và nâng cao hiệu quả tham gia của Việt Nam, nhất là tại các Phái bộ.