Tham mưu chiến lược về việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ

05/03/2021

/UploadStore/6.  Ảnh TT Phùng Sĩ Tấn.jpgTrung tướng Phùng Sỹ Tấn, 

Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

Tổ phó Tổ Công tác liên ngành, 

Phó Trưởng Ban chỉ đạo BQP về tham gia hoạt động GGHB LHQ.


Lực lượng Quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) đã đạt được những kết quả ban đầu đáng khích lệ, góp phần đáng kể vào công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, xây dựng Quân đội và tiềm lực quốc phòng trong thời kỳ mới. Đây là một lĩnh vực mới của Quân đội, nên công tác xây dựng, tổ chức, sử dụng, chỉ huy lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ được Bộ Tổng Tham mưu quan tâm chỉ đạo sát sao, đảm bảo tuân thủ Hiến pháp, thực hiện đúng chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của Quân đội và các quy định của Liên hợp quốc.

1. Về thành lập cơ quan chỉ huy, huấn luyện lực lượng GGHB LHQ

Bộ Tổng Tham mưu đã tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức nhiều đoàn công tác đi nghiên cứu một cách nghiêm túc và kỹ lưỡng các hoạt động GGHB LHQ tại các phái bộ thực địa và tham khảo các mô hình tổ chức, điều hành lực lượng GGHB của một số quốc gia đối tác. Trên cơ sở tham mưu của Bộ Tổng Tham mưu, Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng thành lập Tổ Công tác nhằm chuẩn bị cho việc thành lập Trung tâm GGHB Việt Nam và ngày 27/5/2014, Trung tâm GGHB Việt Nam đã được thành lập, để thực hiện công tác chỉ huy, huấn luyện lực lượng GGHB. Trung tâm GGHB Việt Nam là Cơ quan của Bộ Quốc phòng, chịu sự chỉ huy, chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ công tác, Trung tâm GGHB Việt Nam được cơ cấu lại thành Cục GGHB Việt Nam, ra mắt vào tháng 01/2018, song song với việc tổ chức chuyển giao Tổ Công tác liên ngành về Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ từ Bộ Ngoại giao sang Bộ Quốc phòng. 

2. Về tổ chức biên chế, chuẩn bị lực lượng 

Bộ Tổng Tham mưu đã tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo triển khai có hiệu quả, bài bản công tác chuẩn bị, xây dựng lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ. Việc lựa chọn nhân sự được Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kể cả lực lượng được tuyển chọn theo biên chế của Cục GGHB Việt Nam và lực lượng của các cơ quan, đơn vị khác tham gia đội hình Bệnh viện dã chiến cấp 2 (BVDC2) và Đội Công binh. Quy trình xét, tuyển chọn cán bộ cử đi tham gia hoạt động GGHB LHQ được tiến hành hết sức chặt chẽ, kỹ càng; trên cơ sở năng lực đáp ứng yêu cầu của từng vị trí công tác, từng Phái bộ cụ thể, nhân sự được tuyển chọn có phẩm chất và năng lực, huấn luyện kỹ càng về chính trị, quân sự, ngoại ngữ, chuyên môn, nghiệp vụ trước khi triển khai đi Phái bộ.

Thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương về xây dựng Quân đội theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, trong khi yêu cầu triển khai lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ ngày càng tăng, nhất là triển khai ở đội hình đơn vị và đảm bảo quân số thay thế, luân phiên hàng năm, tăng tỷ lệ nữ quân nhân tham gia theo yêu cầu của Liên hợp quốc, Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Cục GGHB Việt Nam và các đơn vị liên quan tiến hành theo hướng sử dụng lực lượng kiêm nhiệm và phối thuộc từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân về Cục GGHB Việt Nam với thời gian 18 tháng để huấn luyện và đi làm nhiệm vụ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được điều động về đơn vị cũ.

3. Về loại hình, lĩnh vực tham gia và địa bàn triển khai

Bộ Tổng Tham mưu luôn xác định, đây là một trong các ưu tiên quan trọng hàng đầu, quyết định đến chất lượng hoạt động và công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho lực lượng Quân đội khi triển khai. Đối với hình thức cá nhân, năm 2014, Việt Nam cử 02 sĩ quan đi làm sĩ quan liên lạc tại Phái bộ Nam Xu-đăng, đến nay, lực lượng Quân đội đã tham gia ở nhiều cương vị khác nhau như: Sĩ quan tham mưu tác chiến, sĩ quan huấn luyện, sĩ quan trang bị, sĩ quan phân tích thông tin tình báo, quan sát viên quân sự, với 53 lượt cán bộ ở cả Phái bộ Nam Xu-đăng và Cộng hòa Trung Phi. Đây là các Phái bộ phù hợp với Việt Nam về môi trường hoạt động, sự an toàn và mối quan hệ quốc tế. Từ hình thức cá nhân, Việt Nam đã triển khai đội hình đơn vị, đó là BVDC2 và đang làm công tác chuẩn bị cho Đội Công binh. Ngoài việc triển khai lực lượng đi làm nhiệm vụ Phái bộ, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo Cục GGHB Việt Nam tham mưu, đề xuất cử cán bộ ứng thi vào các cơ quan của Liên hợp quốc và đã có 02 cán bộ trúng tuyển vào làm việc tại Trụ sở Liên hợp quốc và 01 cán bộ làm điều phối hoạt động quân sự giữa Phái bộ Liên hợp quốc và Chính phủ Trung Phi tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi.  

Việt Nam là một trong ít nước có nữ quân nhân tham gia hoạt động GGHB LHQ, hiện đã có 04 nữ quân nhân làm sĩ quan tham mưu tác chiến, huấn luyện và quan sát viên quân sự; 20 nữ bác sĩ, y tá trong đội hình BVDC2.1 và 2.2. Thời gian tới, tỷ lệ này còn tăng, dự kiến cử 38 nữ quân nhân trong đội hình Đội Công binh (chiếm 14%, cao hơn mục tiêu của Liên hợp quốc). 

4. Công tác chỉ huy, chỉ đạo lực lượng Quân đội tham gia GGHB LHQ tại các Phái bộ

Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo xây dựng cơ chế quản lý, chỉ huy đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ ở các Phái bộ, cách bức và xa Tổ quốc; dự kiến và tổ chức huấn luyện các phương án tác chiến, đảm bảo an ninh, an toàn và xử lý các tình huống khẩn cấp; xây dựng kế hoạch và lên phương án vận chuyển con người và trang thiết bị đến địa bàn. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tại địa bàn các quốc gia châu Phi diễn biến phức tạp, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn và xây dựng kế hoạch ứng phó theo các cấp độ diễn biến của dịch bệnh để có phương án xử trí.

Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ báo cáo tác chiến ngày, tuần, tháng của các lực lượng ngoài phái bộ và duy trì các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực tác chiến, trực chuyên môn theo đúng quy định của Quân đội, qua đó thường xuyên nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng, tình hình thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng để có chỉ đạo và động viên kịp thời.

Thời gian tới, để cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện nghiêm túc Đề án Tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ đã được Bộ Chính trị thông qua, nhằm tiếp tục đóng góp thực chất và mở rộng quy mô, phạm vi tham gia hoạt động GGHB LHQ, sẵn sàng triển khai một cách độc lập, tự quyết, kịp thời và hiệu quả, trên mọi lĩnh vực GGHB LHQ, Bộ Tổng Tham mưu đề xuất Quân ủy Trung tương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

Một là, lãnh đạo, chỉ huy lực lượng cần tập trung, thống nhất. Hệ thống tổ chức lãnh đạo, chỉ huy lực lượng Quân đội tham gia hoạt động GGHB LHQ gồm nhiều thành phần, nhiều cấp, từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đến đơn vị cơ sở tại Phái bộ. Nội dung lãnh đạo, chỉ huy liên quan đến hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến Liên hợp quốc và các quốc gia liên quan, đến nhiều lực lượng, lĩnh vực hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội. Trong khi đó, yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy lực lượng này phải nhanh chóng ra các quyết định trong điều kiện khẩn trương, phức tạp, với nhiều diễn biến khó đoán định. Do đó, tập trung thống nhất cao về lãnh đạo, chỉ huy là yêu cầu cơ bản, quan trọng nhất đối với lực lượng Quân đội tham gia hoạt động GGHB LHQ. Để thực hiện được yêu cầu trên, cấp ủy, các cơ quan liên quan, trực tiếp là Cục GGHB Việt Nam, các đơn vị hoạt động tại Phái bộ, các đơn vị chuẩn bị thay thế cần quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; phối hợp hiệu quả, thống nhất cao theo kế hoạch chung. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế hoạt động của Tổ Công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ ban hành kèm theo Quyết định số 3914/QĐ-BQP ngày 17/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thông tư số 171/TT-BQP ngày 19/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về quản lý, chỉ huy, điều hành đối với lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ LHQ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Hai là, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, cơ quan quản lý, chỉ đạo với các đơn vị ngoài địa bàn. Tham gia hoạt động GGHB LHQ của Quân đội trong tình hình mới đòi hỏi phải phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, hoạt động trong nước với các lực lượng hoạt động ngoài nước; giữa Cục GGHB Việt Nam với các cơ quan liên quan trong và ngoài Quân đội, tạo sức mạnh tổng hợp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ. Cơ sở để phối hợp, hiệp đồng các lực lượng là công tác lãnh đạo, chỉ huy lực lượng Quân đội tham gia hoạt động GGHB LHQ. Để thực hiện tốt yêu cầu này, cần quy định rõ thẩm quyền, mối quan hệ giữa các cơ quan lãnh đạo, chỉ huy lực lượng ở trong nước với các tổ chức, đơn vị liên quan ở các phái bộ GGHB LHQ và cơ quan đại diện của Việt Nam tại Liên hợp quốc.

Ba là, tích cực chuẩn bị lực lượng, đáp ứng yêu cầu của Liên hợp quốc. Việc chuẩn bị lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, theo tiêu chuẩn của Liên hợp quốc và phù hợp với điều kiện Việt Nam là tiền đề cơ bản để đóng góp nguồn lực cho sứ mệnh cao cả này. Cùng với chuẩn bị đủ về số lượng, các lực lượng cần chú ý chất lượng theo tiêu chuẩn, nhất là về sức khỏe, kiến thức, kỹ năng quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, ngoại ngữ. Với mỗi vị trí, mỗi loại hình đơn vị, Liên hợp quốc đều có yêu cầu riêng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chỉ huy, tham mưu, kinh nghiệm công tác; vì vậy, phải cụ thể, tỉ mỉ, khoa học. Ngoài chuẩn bị yếu tố con người, cần phải chuẩn bị vũ khí, trang thiết bị, đảm bảo mọi mặt đời sống và thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Liên hợp quốc. Theo đó, cần nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn của Liên hợp quốc, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, vũ khí, trang thiết bị của các lực lượng để tham mưu triển khai đúng, đủ quân số, vũ khí trang bị. Quá trình chuẩn bị cần tập trung huấn luyện cho đội ngũ này đầy đủ kiến thức, kỹ năng, có trình độ ngoại ngữ tốt, làm chủ vũ khí, trang bị, khí tài, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các phái bộ.

Bốn là, bảo đảm an toàn tuyệt đối, tạo uy tín cao trước bạn bè quốc tế. Xuất phát từ môi trường hoạt động tại các phái bộ rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn do xung đột, thiên tai, bệnh dịch,… nên việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo uy tín cao trước bạn bè quốc tế là yêu cầu quan trọng trong việc cử lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ và quảng bá hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam ra thế giới. Nội dung đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia, gồm: con người, vũ khí, trang bị, thông tin liên lạc, an ninh, chính trị nội bộ,... Cán bộ, sĩ quan tham gia lực lượng GGHB LHQ phải tuyệt đối giữ nghiêm kỷ luật (không theo nước này chống lại nước khác, lợi dụng danh nghĩa tham gia hoạt động GGHB LHQ để liên minh với các quốc gia, tổ chức thực hiện các hành vi bị cấm…), chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam, luật pháp quốc tế cũng như các quy định của LHQ; thực thi đầy đủ các nhiệm vụ do Liên hợp quốc và Bộ Quốc phòng giao. Nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt công tác đối ngoại, góp phần nâng cao uy tín, vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Thực hiện yêu cầu này, các lực lượng phải nắm chắc các kỹ thuật chung, nhiệm vụ cụ thể được giao hoặc do Việt Nam và Liên hợp quốc thỏa thuận, tránh thực hiện các nhiệm vụ ngoài phạm vi thỏa thuận, ảnh hưởng đến hình ảnh của Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời, xây dựng và luyện tập các phương án bảo đảm an ninh, an toàn trên các mặt công tác, chú trọng nhiệm vụ huấn luyện, xử trí tình huống, tránh bị động, bất ngờ. Làm tốt công tác hiệp đồng, nắm chắc quy định về đảm bảo an ninh, an toàn tại môi trường hoạt động; thường xuyên cập nhật các quy trình hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ theo thỏa thuận và phạm vi quy định, kiên quyết từ chối các nhiệm vụ nhiều rủi ro, trái với quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp, điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc là thành viên. Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động đối ngoại, tuyên truyền đối ngoại tại địa bàn./.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đóng góp của lực lượng GGHB LHQ của Việt Nam vào chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong thời đại hiện nay

30/03/2021

Chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa là kế sách đúng đắn, đã được thực tiễn kiểm chứng; đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; các nước lớn cạnh tranh gay gắt về lợi ích; tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ, biên giới, biển đảo, nhất là ở Biển Đông; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá; thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp…; trong nước tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng, tăng cường quan hệ trên các bình diện song phương và đa phương; tham gia nhiều diễn đàn khu vực ASEAN, Châu Á - Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và quốc tế.

Ngoại giao và hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

25/03/2021

Việc Việt Nam tích cực tham gia và đóng góp cho hoạt động GGHB LHQ góp phần khẳng định đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế của Đảng và Nhà nước, phản ánh rõ nét sự đổi mới quan trọng về tư duy trong trong hội nhập quốc tế và đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình hội nhập quốc tế về quốc phòng của Việt Nam, nhằm đáp ứng các mục tiêu xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Cũng thông qua hoạt động này, chúng ta tiếp tục khẳng định chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, yêu chuộng hòa bình, tôn trọng các mục tiêu và tôn chỉ của LHQ, các nguyên tắc cơ bản của hoạt động GGHB LHQ, góp phần kiến tạo và xây dựng hòa bình bền vững.

Đóng góp của lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ vào công tác đối ngoại nhân dân

20/03/2021

Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) là một chủ trương hết sức đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Từ khi cử 2 sĩ quan đầu tiên tham gia phái bộ GGHB LHQ vào năm 2014 tới nay, Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả này, góp phần thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện Hiến chương Liên hợp quốc.

Đóng góp của lực lượng GGHB LHQ của Việt Nam đối với nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020 – 2021 của Việt Nam

15/03/2021

Năm 2021, chúng ta bước vào năm thứ hai của Nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an với yêu cầu phải tham gia sâu hơn vào các công việc của Hội đồng, sự tham gia của Việt Nam vào hoạt động GGHB LHQ cần tiếp tục được đẩy mạnh để giữ đà cho các tác động tích cực như đã nêu ở trên. Ngược lại, với vị thế ở Hội đồng Bảo an, và với quan hệ chặt chẽ với Ban Thư ký, đặc biệt là Cục Chính trị và Gìn giữ Hòa bình, Việt Nam cũng cần tranh thủ mở rộng và nâng cao hiệu quả tham gia của Việt Nam, nhất là tại các Phái bộ.

Giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tham gia hoạt động GGHB LHQ

10/03/2021

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là một hệ thống các chuẩn mực, giá trị đạo đức, nhân cách của người quân nhân cách mạng được hình thành và phát triển trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu của Quân đội ta. Nhờ phẩm chất đó, hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân nhân dân Việt Nam luôn tỏa sáng trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế, trở thành một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.